1. SATICI
  Ünvanı: MCB AMBALAJ HEDİYELİK EŞYA KOZMETİK VE METAL İTH. İHR. SAN. VE LTD. ŞTİ.
  Mersis No: 0998008931600014
  Adresi:  Yenidoğan Mah. Polat Sok. No:19 Bayrampaşa/İSTANBUL
  Tel. No.: 0535 620 12 62
  Web adresi:  www.mcbgift.com
  E-mail: [email protected]
 2. TESLİMAT, FATURA VE ÖDEME BİLGİLERİ 
  2.1.İşbu sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişi (“Alıcı”), ürün kodu, adedi, ürünün vergi dahil
  fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli hakkında ödeme yapmadan önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri
  onayladığını kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından seçilen Ürünler, Alıcı’nın beyan ettiği teslimat
  adresine gönderilecektir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.
  2.2 Satıcı Ürünler’i, anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile azami 30 gün içerisinde gönderecektir.
  Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Ürünü, kargo
  firmasının, kendisine en yakın şubesinden en geç 3 gün içerisinde teslim alması gerekmektedir; aksi
  halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.
  2.3 Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladığında, sipariş verdiği
  Ürün(ler)’in yukarıda belirtilen fiyatı ve masrafları, yine Alıcı’nın seçmiş olduğu ödeme yöntemine
  göre tahsil edilecektir.
 3. CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI
  3.1 Alıcı,  Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe
  göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten/Sözleşme’den cayma hakkını haizdir. Ancak Alıcı,
  Sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
  3.2 Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün/hizmet(ler)e ilişkin olarak,
  kullanılmamış olsa dahi, kanunen cayma hakkını kullanamaz:
  a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan
  Ürün veya hizmetler,
  b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde
  değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler),
  d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-
  hijyen açısından uygun olmayan ürünler,
  e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan
  ürünler,
  f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

3.3 Alıcı’nın, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak
veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya aşağıdaki şekilde yönlendirmesi gereklidir.
3.3.1. Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine tesliminden önce,
kullanılması halinde, Alıcı gerekli bildirimi Satıcı’nın [email protected] mail adresi aracılığıyla
yapabilir.
3.3.2. Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslimini
takiben kullanılması halinde, Alıcı, ürün ile birlikte teslim edilen faturayla birlikte Ürünler’i kutusu,
ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın bildirmiş olduğu
kargo firmasına iletecektir. Faturası kurumlar adına düzenlenen Ürün iadelerinde ise iade faturası
kesilmesi gerekmektedir.
3.4. Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı Ürün(ler)i cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten
itibaren en geç on (10) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İade edilen Ürünün kargo
bedeli, alıcı tarafından karşılanacaktır.
3.5 Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulunce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma
bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve ve tahsil edilen tüm
ödemeleri Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade
edecektir. Müşteriden tahsil edimiş bulunan teslimat masrafarı, ancak aynı siparişe konu tüm
ürünlerin iade edilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.
3.6 Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa
Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları
saklıdır.
3.7 Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu
hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.
3.8 Alıcı tarafından verilen siparişte birden fazla ürünün bulunması ve Alıcı’nın bu ürünlerden bir
kısmını iade etmek istemesi halinde Alıcı, bu ürünlere ilişkin cayma hakkını ancak ürünün kendisine
teslimini takiben kullanabilir.

 1. ŞİKAYET VE İTİRAZLARA DAİR ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
  4.1 Tüketici, Satıcı’nın internet sitesinde alışveriş esnasında ya da alışveriş sonrasında yaşadığı
  sorunlarla ilgili olarak aşağıdaki iletişim kanalından Satıcı’ya ulaşabilir.
  E-mail: [email protected] 
  4.2 Tüketici, ayrıca şikayet başvurularını, Tüketici’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
  işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.
  5. KABUL VE ONAY BEYANI
  Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirme’yi
  onaylamasıyla birlikte, satışa konu Ürün(ler)in temel özellikleri, satış fiyatı, teslim işlemleri, cayma
  hakkı ve şikayet hakkı dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
  etmektedir.